Membres

 

El nostre grup de recerca està format per les següents persones:

  • Meritxell Estebanell Minguell (responsable del grup)
  • Josefina Ferrés Font
  • Pere Cornellà Canals
  • David Codina Regàs