Contacte

Per a més informació sobre el projecte us podeu posar en contacte amb la responsable de GreTICE:

Dra. Meritxell Estebanell
Departament de Pedagogia – UdG
meritxell.estebanell@udg.edu

Per a més informació sobre el taller us podeu posar en contacte amb:

UdiGital.edu