El taller

En el marc d’UdiGital.edu  es proposa un taller en el que els participants podran participar en una gimcana pel barri vell de Girona que els permetrà anar descobrint les diferents llegendes tot seguint unes pistes i superant algunes proves. El seguiment de la ruta es farà a través d’una aplicació de Realitat Augmentada i s’utilitzaran dispositius mòbils.

Aquesta activitat està adreçada a estudiants de Cicle Superior d’Educació Primària i de 1r Cicle d’ESO i té com a finalitat:

  • Conèixer, valorar i estimar l’entorn social i cultural de Girona.
  •  Seguir una ruta a partir de les informacions que aniran apareixent a mesura que els participants es desplacen per la ciutat.
  • Respondre a diferents propostes d’activitat.
  •  Treballar col•laborativament per aconseguir un objectiu.
  • Afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques.
  • Utilitzar les TIC com a canal de comunicació de forma creativa.

La primera part del taller es durà a terme als espais d’UdiGital.edu (Parc Tecnològic, edifici Narcís Monturiol) des d’on es sortirà cap al Barri Vell de Girona per on es seguirà el recorregut fixat per tornar després als espais d’UdiGital.edu per finalitzar el taller.

Al llarg del trajecte per Girona els participants adoptaran rols diferents (organitzador, portador, fotògraf, cartògraf, redactor, custodi … ) per dur a terme les proves que se’ls proposin. Seguint les llegendes a partir de realitat augmentada se’ls presentaran diferents proves que els permetran obtenir les pistes necessàries per a resoldre el gran enigma final.

Tots els detalls del taller els trobareu en la següent presentació: